Uzaktan Eğitim İçerik Üretimi
İstanbul Üniversitesi

istanbul_university_egitimistanbul_university_studyo_kurulum

istanbul_university_studyo_studyo2

istanbul_university_studyo_video1

istanbul_university_studyo_e-kitap1

iPAD EKİTAP OKUMA DENEYİMİ

Öğrencilerin üretilen eKitap’ları nasıl deneyimleyebileceğine dair kısa videolar İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi LMS sisteminin içerisine ve websitesine yerleştirildi. Böylece LMS sistemine giriş yapan öğrencilerin ders materyallerini indirdikten sonra en iyi şekilde kullanabilmesi hedeflendi.

EKİTAPLARIN TABLETE YÜKLENMESİ ve İLK AÇILIŞI

EKitapların iPad üzerinde iBooks ile nasıl deneyimlendiğini örnek bir kitap üzerinden anlatan videolardan bir örnek. Sistemi kullanan öğrenciler eKitap içerisinde nasıl gezinebileceklerini, kitapları nasıl yönetebileceklerini bu kısa anlatım videoları sayesinde öğrendiler.

Sunum Tasarımları

Ders Sunumu, ders kitabının özeti niteliğindeki ders materyali olarak öğrencilere elektronik ortamda ulaştırıldı. Bu ders materyali, ders kitabının konularını özetleyen ve görsel verilerle öğrencinin konuları kavramasına yardımcı olan power point formatında sunumlardır. Aynı zamanda ders videolarının çekiminde öğretim üyeleri bu ders materyalini kullanarak anlatım yapmaktadırlar. Öğrenciler de isterlerse önceden özet ders sunum materyaline hazırlanabilirler.

PDF Ders Kitapları

Dersin konularını kapsayan, içinde örnek çalışma soruları ve kaynakça barındıran, haftalık bölümlere ayrılmış içerik, PDF formatına dönüştürülerek elektronik ortamda öğrencilere ulaştırıldı. PDF ders kitabının içeriği ilgili dersi veren Öğretim Üyesi tarafından gönderilir. Özellikle masaüstü bilgisayarlardan okunmak deneyimine uygun olarak tasarlandı. 

istanbul_university_rakamlar